Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Helaalan Myllysäätiö r.s. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Helaalan Myllysäätiö r.y. on ollut ylivieskalainen, yleishyödyllinen rekisteröity säätiö. Sen tehtävänä on ollut pitää rakennuslailla suojeltu Helaalan mylly kunnossa sekä edelleen kehittää ja korjata myllyä palvelemaan myös museaalisia ja matkailullisia tavoitteita sekä edistämään kaupunkikuvallista viihtyisyyttä.
Muut:
Rajavuodet:
Tietosisältö:
Määrä:
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt